Üst düzey bilim insanı, yapay zeka tekilliğinin 2027’de yapay ‘süper zeka’ ile düşündüğümüzden daha erken gelebileceğini söylüyor

Generate a 3:2 aspect ratio illustration in a bright and uplifting style, not related to any specific modern artist or animation studio. The art should depict the concept of AI Singularity set in 2027. Show AGI that's evolved into artificial super intelligence rewriting its own code. Immerse this entity in an environment full of abstract representations of advancements in large language models and cutting-edge tech infrastructures. Symbolize the transition from narrow AI to superhuman intelligence pulsating with energy. Showcase a diverse group of human figures observing this marvel, their facial expressions displaying a mix of awe and caution. Please abstain from using real individuals or identifiable features in the depiction of these people.

2027 yılına kadar insan düzeyinde yapay genel zekaya (AGI) ulaşma potansiyeli taşıyan yapay zeka tekilliği, SingularityNET CEO’su Ben Goertzel tarafından tartışılıyor. Mevcut YZ sistemleri, belirli görevlerde mükemmel olan ancak genel insan benzeri muhakeme yeteneklerinden yoksun olan dar YZ ile sınırlıdır. Goertzel, YZ’nin ortaya çıkacağını ve YZ’nin çeşitli alanlarda insan yetenekleriyle eşleştiği tekilliğe yol açacağını öngörüyor. Kendi kodunu yeniden yazma yeteneği verilmesi halinde AGI’nin yapay süper zekaya (ASI) dönüşme olasılığından bahsetmektedir. Bunu destekleyen kanıtlar arasında Ray Kurzweil’in tahmin modelleri, büyük dil modellerindeki (LLM) gelişmeler ve Goertzel’in OpenCog Hyperon altyapısı üzerindeki çalışmaları yer alıyor. AGI’nin hızla insanüstü zekaya evrilme potansiyeli vurgulanırken, gelişimin kendi kendini boğmasını önlemek için dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Genel olarak tartışma, AGI’nin yaklaşan gelişi ve yapay süper zekaya ulaşmanın müteakip etkileri etrafında dönmektedir.

Makalenin tamamı

Bir yanıt yazın