Kurumsal Amerika’daki En Sıcak İş? Yapay Zekadan Sorumlu Yönetici – Yeni

Illustrate an image in a cartoonish, vivid, and detailed style but not a named one, which represents the rising demand for AI executives in corporate America as highlighted in the given article. Picture a busy corporate office with multiple employees engrossed in their work on high-tech gadgets. A few of these employees are a Hispanic and Middle-Eastern male, blonde Caucasian and Black females, all in executive suits. They are huddled around an AI-powered holographic interface displaying various charts and statistics. On the interface, subtly illustrate various fields such as healthcare, finance, and furniture to signify industries embracing AI. Also, show AI robots assisting executives, hinting at the integration of AI in various job roles. Ensure a 3:2 aspect ratio for the image.

Yapay zekanın (A.I.) yükselişi, çeşitli sektörlerde yeni yönetici rollerinin yaratılmasına yol açtı. Mayo Clinic, Equifax ve Ashley Furniture gibi şirketler, bu yıkıcı teknolojinin potansiyelini yönlendirmek ve kullanmak için baş yapay zeka görevlileri atadı. A.I. yöneticilerine olan talep, Başkan Biden’ın idari emrine uymak için bu rolleri arayan 400’den fazla federal departman ve kurumla birlikte arttı. Amaç, kurumları dönüştürürken aynı zamanda imajlarını da geliştirmek için yapay zekadan yararlanmaktır. Teknolojik gelişmelere yanıt olarak baş bilgi sorumluları ve baş veri sorumlularının ortaya çıkmasına benzer şekilde, yapay zeka yöneticileri de yapay zeka ile ilişkili riskleri ve fırsatları yönetmekle görevlendirilmiştir. Florida Blue ve Accenture gibi şirketler de yeniliği teşvik etmek ve yapay zekayı operasyonlarına dahil etmek için yapay zeka yönetici pozisyonları oluşturmuştur. Ancak bazı uzmanlar yapay zeka gelişiminin hızlı temposunun bu rolleri geride bırakabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yine de yapay zeka yöneticileri, pozisyonlarının sağlık hizmetleri gibi sektörlerdeki boşlukları doldurmak ve yapay zeka entegrasyonu yoluyla verimliliği artırmak için gerekli olduğuna inanıyor. Nihayetinde, yapay zekanın çeşitli iş rollerine yerleşmesi ve potansiyel olarak belirli yapay zeka iş unvanlarını geçersiz hale getirmesi bekleniyor.

Makalenin tamamı

Related Posts

Bir yanıt yazın