Her ABD federal kurumu bir baş yapay zeka sorumlusu işe almalıdır

Create an image in a positive, light, and colorful style imagining a corporate office setting in a 3:2 aspect ratio. The scene shows a group of different people involved in various activities related to AI. There's a Middle-Eastern man standing at a whiteboard mid-presentation about AI systems. In one corner, a Caucasian woman is seen working diligently on her computer, analyzing some AI codes. A South Asian man is seen having a discussion with a Black woman about a report on AI systems. In the background, there is an Hispanic man checking on some monitors with various AI systems running. All are working harmoniously, implying the diverse and ethical use of AI within government operations.

ABD hükümeti, tüm federal kurumların YZ sistemlerinin kullanımını denetlemek, sorumlu ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir baş YZ sorumlusu atamasını zorunlu kılmıştır. Ek olarak, ajansların YZ yönetişim kurulları oluşturmaları ve kullandıkları YZ sistemlerini, ilgili riskleri ve risk azaltma planlarını listeleyen yıllık raporlar sunmaları gerekmektedir. YZ baş sorumlusunun siyasi bir atama olması gerekmiyor ve yönetişim kurullarının yaza kadar oluşturulması gerekiyor. Biden yönetiminin YZ icra emri ayrıca güvenlik standartları oluşturmayı ve devlet dairelerinde YZ yeteneklerini artırmayı vurguluyor. Ajanslar, YZ sistemlerini izlemeli, kullanılan YZ ürünlerinin bir envanterini sunmalı ve konuşlandırılan YZ’nin algoritmik ayrımcılığa karşı koruma önlemlerini karşıladığını doğrulamalıdır. Ayrıca, devlete ait YZ modelleri, kodları ve verileri, devlet operasyonları için bir risk oluşturmadıkları sürece kamuya açıklanmalıdır. ABD’de YZ’yi düzenleyen yasalar bulunmuyor, ancak yürütme emri, devlet kurumlarına teknolojiye yaklaşma konusunda rehberlik sağlarken, YZ’nin düzenlenmesine ilişkin yasal ilerleme sınırlı kaldı.

Makalenin tamamı

Bir yanıt yazın