Google araştırmacıları, fotoğraflara hayat verebilen bir yapay zeka olan ‘VLOGGER’ı tanıttı

Create a vibrant, 3:2 aspect ratio illustration capturing the essence of the article titled 'Google researchers unveil VLOGGER, an AI that can bring still photos to life'. The scene should depict a stylized AI machine bringing a single still photo of an ambiguous figure to life, making the figure gesture and move. Feature the AI's capabilities of language dubbing, avatars creation for virtual reality, and AI assistant enhancement. Also, subtly illustrate potential misuse concerns, like the creation of deepfakes. Incorporate elements evoking advanced technology and a futuristic ambiance. Avoid a specific animation style and stick to a generally uplifting, positive vibe.

Google araştırmacıları, tek bir fotoğraftan konuşan, el kol hareketi yapan ve hareket eden insanların gerçekçi videolarını oluşturabilen VLOGGER adlı bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Bu teknoloji, gerçekçi görüntüleri sentezlemek için gelişmiş makine öğrenimi modellerinden yararlanarak derin sahtecilik ve yanlış bilgilendirme konusundaki endişeleri artırıyor. VLOGGER bu sonuca ulaşmak için difüzyon modelleri kullanıyor ve farklı kimlikler ve video görüntüleri içeren MENTOR adlı büyük bir veri kümesi üzerinde eğitildi. Yapay zeka, videoların başka dillere dublajı, sanal gerçeklik için fotogerçekçi avatarlar oluşturma ve yapay zeka destekli sanal asistanları geliştirme gibi potansiyel uygulamalara sahiptir. Bununla birlikte, özellikle deepfake’lerin yaratılmasında potansiyel kötüye kullanım konusunda endişeler var. VLOGGER’ın sınırlamaları olsa da, görüntü kalitesi, kimliğin korunması ve zamansal tutarlılık açısından diğer son teknoloji yöntemleri geride bırakarak yapay zeka tarafından üretilen medyada önemli bir adımı temsil etmektedir. Yapay zekadaki bu ilerleme, gerçek ve sahte içeriği ayırt etmede zorluklar ortaya çıkarmakta ve yapay zeka tarafından üretilen videoları gerçek videolardan ayırt etmenin zor olabileceği bir geleceğe işaret etmektedir.

Makalenin tamamı

Bir yanıt yazın