Zakladajúci člen OpenAI Andrej Karpathy opúšťa spoločnosť

Illustrate an image in 3:2 aspect ratio, employing a positive and cheerful visual style. Showcase a generic man departing an office building that symbolizes a technology research organization. He should be middle-aged, South Asian, with an expression of determination and anticipation towards the future. Have the logo of OpenAI subtly on the building. The evening sky in the background implies the culmination of a chapter. Include symbols of artificial intelligence (like a neural network diagram or a robot) to emphasize the context. Do not include any characters that would identify real persons.

Andrej Karpathy, popredný výskumník a zakladajúci člen OpenAI, opustil spoločnosť. Karpathy potvrdil svoj odchod s tým, že to nebol dôsledok žiadnej konkrétnej udalosti alebo problému. Zatiaľ plánuje pracovať na osobných projektoch. Stalo sa tak rok po tom, čo sa Karpathy vrátil do OpenAI. Dôvod jeho náhleho odchodu nie je známy, ale nasleduje po nevysvetlenom znížení hodnosti hlavného vedeckého pracovníka OpenAI Ilyu Sutskeversa a prepustení generálneho riaditeľa Sama Altmana. Spoločnosť OpenAI sa k tejto záležitosti nevyjadrila. Karpathy predtým pôsobil ako riaditeľ pre umelú inteligenciu spoločnosti Tesla a vyjadril záujem vrátiť sa do spoločnosti v budúcnosti. Jeho odchod z OpenAI naznačuje potenciálnu zmenu smerovania spoločnosti zameranej na výskum.

Celý článok

Leave a Reply