Stable Diffusion 3.0 predstavuje novú architektúru difúznej transformácie, ktorá vynoví umelú inteligenciu na prevod textu na obraz

Create a detailed and warm illustration symbolizing the concepts in the article 'Stable Diffusion 3.0 debuts new diffusion transformation architecture to reinvent text-to-image gen AI'. The illustration should reflect the progress of AI technology, focusing specifically on the final product of text-to-image generation. Include objects that symbolize transformation, such as a butterfly emerging from a cocoon, and tie in elements of positive evolution. Feature various warm colors, a diffused light effect, and an overall clean and chic design. The total composition should be in a 3:2 aspect ratio, with an atmosphere that radiates optimism and progress.

Stability AI vydala predbežnú verziu svojho modelu Stable Diffusion 3.0, ktorý je ďalšou generáciou generatívneho modelu umelej inteligencie pre prevod textu na obraz. Spoločnosť v uplynulom roku neustále zlepšovala svoje obrazové modely a cieľom nového modelu je poskytnúť lepšiu kvalitu a výkonnosť obrazu. Zameriava sa tiež na zlepšenie typografie, čo je oblasť, v ktorej mali predchádzajúce modely problémy. Stable Diffusion 3.0 je založený na novej architektúre nazývanej difúzne transformátory, ktoré umožňujú novú éru generovania obrazu. Model sa vyvíja vo viacerých veľkostiach, od 800M do 8B parametrov. Spoločnosť Stability AI experimentuje aj s inými prístupmi, napríklad s Würstchenovou architektúrou v systéme Stable Cascade. Vylepšená typografia vo verzii Stable Diffusion 3.0 je dosiahnutá použitím architektúry transformátorov a dodatočných kódovačov textu. Model je spočiatku demonštrovaný ako technológia prevodu textu na obraz, ale bude slúžiť ako základ pre budúce vizuálne modely vrátane generovania videa a 3D obrazu.

Celý článok

Leave a Reply