Spoločnosť Mastercard vstupuje do pretekov s generatívnou umelou inteligenciou s modelom, ktorý podľa nej dokáže zvýšiť detekciu podvodov až o 300 % – CNBC

Generate an illustration in a cartoonish style portraying the concept of an AI-powered search engine. The scene includes a large magnifying glass floating above a cityscape, with lines representing search queries radiating out from it. Around it, there should also be a few futuristic skyscrapers symbolizing different data sources with lights within them indicating search activity. Also, represent the Copilot feature as a friendly robot lending a guiding hand to the queries. On one edge of the city, depict a group of people with diverse genders and descents looking appreciatively at the magnifying glass.

Mastercard vyvinul vlastný model umelej inteligencie (AI) s názvom Decision Intelligence Pro, ktorý pomáha bankám odhaľovať podvodné transakcie a predchádzať im. Model AI, ktorý od základu vytvorili tímy spoločnosti Mastercard’pre kybernetickú bezpečnosť a boj proti podvodom, využíva transformačné modely a údaje z ekosystému spoločnosti’na vyhodnocovanie podozrivých transakcií v reálnom čase. Algoritmus je vycvičený na údajoch zo 125 miliárd transakcií, ktoré ročne prejdú sieťou Mastercard’a. Namiesto textových vstupov využíva algoritmus na určenie oprávnenosti transakcie históriu návštev držiteľa karty u obchodníka. Algoritmus generuje cesty cez sieť Mastercard’na nájdenie odpovede vo forme skóre, pričom vyššie skóre naznačuje očakávané správanie a nižšie skóre naznačuje potenciálny podvod. Spoločnosť Mastercard tvrdí, že táto technológia dokáže zlepšiť mieru odhalenia podvodov v priemere o 20 %, pričom v niektorých prípadoch sa dosiahne zlepšenie až o 300 %. Spoločnosť za posledných päť rokov investovala do technológií kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie viac ako 7 miliárd USD. Algoritmus spoločnosti Mastercard’má potenciál identifikovať podvodné vzorce a predpovedať budúce typy podvodov v rámci platobného ekosystému.

Celý článok

Leave a Reply