Spoločnosť JPMorgan má softvér na riadenie založený na umelej inteligencii, ktorý znížil množstvo manuálnej práce takmer o 90 %

Create an illustration for an article titled 'JPMorgan has AI-driven management software that has slashed manual work by nearly 90%'. The image consists of a brightly lit modern office space. A diverse group of employees are observing a large display screen, which shows an abstract visualisation of an AI algorithm. The screen features a 3D model of a brain-like structure made of circuits and code, symbolizing the AI-driven software. The employees are expressing positive reactions such as excitement and amazement at this visualization. Nearby, a chart shows a bar graph plummeting towards the 90% mark indicating reduced manual work. This is set against a backdrop of a bustling cityscape representing the thriving corporate atmosphere. Please create the image in a positive, light, and modern style.

JPMorgan implementovala softvér na riadenie peňažných tokov založený na umelej inteligencii, čím znížila manuálnu prácu pre firemných klientov takmer o 90 %. O nástroj Cash Flow Intelligence prejavilo značný záujem viac ako 2 500 klientov, čo by v budúcnosti mohlo viesť k spoplatnenej službe. Cieľom banky je do roku 2023 vytvoriť prostredníctvom umelej inteligencie obchodnú hodnotu vo výške 1,5 miliardy USD. Napriek pokroku JPMorgan ubezpečuje, že implementácia AI nebude mať za následok znižovanie počtu pracovných miest. Generálny riaditeľ Jamie Dimon je optimistický, pokiaľ ide o potenciál AI’zvýšiť produktivitu, pričom navrhuje 3,5-dňový pracovný týždeň. Osobnosti ako Elon Musk a Sam Altman však vyjadrili obavy z rizík spojených s vývojom AI vrátane možných katastrofických dôsledkov pre ľudstvo. Altman, ktorý sa zaoberá prípravou na súdny deň, prirovnal riziká AI k rizikám jadrových zbraní a pandémií.

Celý článok

Leave a Reply