Spoločnosť Ark Infotech LLC dokončila akvizíciu spoločnosti Slauth.io, čím pripravila pôdu pre rozšírenie kybernetickej bezpečnosti a inovácií v oblasti umelej inteligencie – Business Wire

Generate an illustration in a cartoonish style portraying the concept of an AI-powered search engine. The scene includes a large magnifying glass floating above a cityscape, with lines representing search queries radiating out from it. Around it, there should also be a few futuristic skyscrapers symbolizing different data sources with lights within them indicating search activity. Also, represent the Copilot feature as a friendly robot lending a guiding hand to the queries. On one edge of the city, depict a group of people with diverse genders and descents looking appreciatively at the magnifying glass.

Ark Infotech LLC úspešne prevzala spoločnosť Slauth.io, ktorá je známa modernizáciou odvetvia správy identít a prístupu (IAM). Cieľom akvizície je podporiť rast, inovácie a hodnotu pre zamestnancov, zákazníkov a zainteresované strany. Spoločnosť Slauth.io’s vytváraním politík IAM na báze umelej inteligencie poskytla robustné riešenia kybernetickej bezpečnosti pre hlavné cloudové platformy. Generálny riaditeľ spoločnosti Ark’vyjadril nadšenie z investície do duševného vlastníctva spoločnosti Slauth.io’a z toho, že zákazníkom prináša špičkové technológie IAM. Fúzia spája dve spoločnosti, ktoré sa venujú inováciám v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Podrobnosti transakcie zostávajú dôverné a spoločnosť Great Elm Solutions pôsobila ako finančný poradca a sprostredkovateľ transakcie. Spoločnosť Ark Infotech LLC je popredným poskytovateľom IT riešení špecializujúcim sa na kybernetickú bezpečnosť a cloudové riešenia pre federálne a štátne úrady. Slauth.io je priekopnícka spoločnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie podporovaná investormi Y Combinator a 8200, ktorá nanovo definuje odvetvie IAM.

Celý článok

Leave a Reply