Snívajú generátory videí s umelou inteligenciou o San Pedre? Madonna patrí medzi prvých používateľov ďalšej vlny umelej inteligencie

Design a 3:2 ratio illustration in a cheerful and optimistic style, taking inspiration from the charm and vibrancy typically associated with animation studios pre-1912. The content should convey the subject matter of an article on the revolutionary role of AI in entertainment. The frame should comprise of a prominent, generic, ageless female pop star immersed in a rich digital matrix, surrounded by binary codes, 3D imaging hats, and video reels. Major themes like customizable storylines, potential ethical challenges, deepfakes and job displacements should be hinted at subtly. AI-run tools from companies like Runway and OpenAI could be symbolized as blueprints or tools creating new content in the background, indicating the future scope.

Madonna vo svojich koncertných vizuáloch využíva generatívnu umelú inteligenciu (AI), konkrétne nástroj na prevod textu na video. Táto vznikajúca technológia má potenciál revolučne zmeniť zábavu tým, že umožňuje prispôsobiť dej a ukončenie. Existujú však etické obavy a výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Generátory videí s umelou inteligenciou by mohli predstavovať hrozbu pre demokracie prostredníctvom vytvárania presvedčivých deepfake videí. Túto technológiu sprevádzajú aj spory o autorské práva a obavy z presunu pracovných miest. Hoci videá generované umelou inteligenciou majú stále obmedzenú dĺžku a kvalitu, očakáva sa, že pokrok v oblasti údajov a výpočtového výkonu to zlepší. Spoločnosti ako Runway a OpenAI sú na čele vývoja nástrojov na generovanie videí s umelou inteligenciou. Základná technológia difúzneho modelu, ktorá sa v týchto nástrojoch používa, mapuje šum na obrázky a vytvára nové. Generovanie videa je zložitejšie ako generovanie statických obrázkov, pretože zohľadňuje časovú dynamiku. Videá generované umelou inteligenciou sa budú v blízkej budúcnosti pravdepodobne používať v marketingovom a vzdelávacom obsahu. Aj keď sa vytvárajú dlhšie filmy generované umelou inteligenciou, úloha ľudskej kreativity a vedenia zostáva v tomto procese kľúčová.

Celý článok

Leave a Reply