Šéf AI je najhorúcejšia nová pozícia v oblasti technológií, ale nájsť pracovníkov so správnymi zručnosťami je ťažké

Create an illustration in a light and positive style that depicts an office environment with a wholesome, welcoming vibe, similar to 3D animated films. In the foreground, feature a determined and focused Asian female Chief AI Officer, with glasses, sitting at her desk. Her office is filled with AI-themed items like a holographic screen reflecting data and AI concepts, including algorithms, machine learning cycles, and artificial neurons. She is deeply engaged in analyzing a large 3D holographic language model floating above her desk. The background hints at a diverse team of coworkers, both men and women, of Black, Caucasian, Hispanic, and Middle-Eastern descents, engaged in strategic discussions and collaborative work. The chief AI officer's desk nameplate reads 'Chief AI Officer – Strategizing the Future of AI'.

Úloha vedúceho pracovníka pre umelú inteligenciu je v podnikovom svete čoraz dôležitejšia, pretože podniky hľadajú usmernenia, ako efektívne využívať technológiu umelej inteligencie. Spoločnosti v rôznych odvetviach aktívne prijímajú zamestnancov na túto pozíciu, aby ich usmerňovali pri zavádzaní AI. Niektoré podniky si však nie sú isté, čo táto úloha zahŕňa a či je potrebná. Odborníci tvrdia, že zamestnanie vedúceho pracovníka pre AI je kľúčové, pretože zručnosti spojené s analýzou údajov a strojovým učením nestačia. Táto úloha si vyžaduje širokú škálu povinností vrátane pochopenia veľkých jazykových modelov a ich aplikácií v rámci celého podniku. Chief AI officer by mal mať aj zručnosti v oblasti orientácie v etických aspektoch nasadenia AI. Strategické myslenie a vodcovské schopnosti sú pre túto úlohu kľúčové. Nájsť ideálneho kandidáta na pozíciu Chief AI Officer môže byť náročné vzhľadom na novosť tejto oblasti. Napriek potenciálnym nákladom by podniky, ktoré to myslia s AI na prvom mieste, mali zvážiť zamestnanie hlavného riaditeľa pre AI, ktorý by vypracoval stratégiu AI, ktorú možno uplatniť v celej spoločnosti.

Celý článok

Leave a Reply