OSN jednomyseľne prijala prvú globálnu rezolúciu o umelej inteligencii na svete

Create an image in a cheerful and friendly style, capturing the spirit of a world-first global AI resolution. The picture should represent a variety of nations around a globe which is also a symbolic AI brain, expressing unity and harmony. Each country is represented by a unique color, showing their participation in the agreement. They are connected by glowing lines symbolizing cooperation, circling around the AI-filled globe that symbolizes transparency, security and trustworthiness. This should evoke a positive and hopeful atmosphere, portraying the theme of worldwide collaboration for better AI regulations. The illustration should maintain a 3:2 aspect ratio.

Valné zhromaždenie OSN jednomyseľne prijalo prvú globálnu rezolúciu o umelej inteligencii, ktorej cieľom je chrániť osobné údaje, posilniť politiky ochrany súkromia, monitorovať umelú inteligenciu z hľadiska potenciálnych rizík a dodržiavať ľudské práva. Nezáväzná dohoda, ktorú navrhli Spojené štáty a podporila ju Čína a ďalších 121 krajín, je v odvetví umelej inteligencie populárna. Rezolúcia s názvom “Využitie príležitostí bezpečných, zabezpečených a dôveryhodných systémov umelej inteligencie pre udržateľný rozvoj ” je výsledkom trojmesačných rokovaní a zdôrazňuje medzinárodnú spoluprácu. Zaoberá sa obavami z podkopávania demokratických procesov, podvodných činností a výrazného presunu pracovných miest umelou inteligenciou. Napriek očakávanému odporu zo strany štátov, ako sú Rusko a Čína, sa rezolúcia snaží o rovnováhu medzi podporou rozvoja a ochranou ľudských práv. Ide o prvú “globálnu&#8221 dohodu o umelej inteligencii, na ktorej sa podieľajú všetky krajiny OSN, hoci nešlo o prvú medzinárodnú dohodu o umelej inteligencii medzi viacerými štátmi. Aj iné štáty predstavili dohody zamerané na bezpečné systémy AI, zatiaľ čo Európa napreduje v zavádzaní komplexných predpisov o AI. Naproti tomu vláda USA stále pracuje na dosiahnutí konsenzu v oblasti legislatívnych opatrení týkajúcich sa regulácie UI.

Celý článok

Leave a Reply