OpenAI’s ChatGPT, Google’s Gemini a Microsoft’s Copilot experimentujú s reklamami

Create a sunny, optimistic illustration in a 3:2 aspect ratio. Show three cartoon-style, friendly AI chatbot characters engaged in a conversation. One chatbot should be a black female humanoid form holding a sign displaying a 'ChatGPT Plus' logo, the second one is a Hispanic male spherical-shaped bot holding a sign with a 'Google's Gemini' logo, and the third a South Asian female robot, cube-like in design, holding up a sign that reads 'Microsoft's Copilot'. An array of advertisements balloons spring from their conversation, symbolizing these companies' exploration into ad integration. In the background, establish a fun, colorful digital marketplace indicating the exchange and monetization of technology ideas.

Technologické spoločnosti ako OpenAI, Google a Microsoft skúmajú možnosti začlenenia reklám do svojich služieb chatbotov s umelou inteligenciou s cieľom generovať príjmy. V súčasnosti sa tieto služby chatbotov pri monetizácii spoliehajú predovšetkým na modely predplatného, pričom služby OpenAI’ChatGPT Plus a Google One AI Premium Plan stoja približne 20 dolárov mesačne. Vzhľadom na obmedzenú ochotu používateľov platiť takéto poplatky sa však ako alternatívny zdroj príjmov zvažujú reklamy. Túto koncepciu demonštroval startup Adzedek, ktorý umožňuje značkám spúšťať sponzorované reklamy v odpovediach vlastných chatbotov dostupných v obchode OpenAI a v softvérových aplikáciách založených na OpenAI. Model platby za kliknutie, ktorý používa spoločnosť Adzedek, umožňuje tvorcom chatbotov ponechať si 75 % príjmov z reklamy. Spoločnosť Microsoft už integrovala reklamy do svojho asistenta Copilota poháňaného umelou inteligenciou, zatiaľ čo spoločnosti Google’Gemini a OpenAI tiež skúmajú integráciu reklám. Generálny riaditeľ spoločnosti Alphabet’sa zmienil o potenciáli zobrazovania relevantných reklám popri výsledkoch vyhľadávania prostredníctvom svojho nástroja na vyhľadávanie na internete poháňaného umelou inteligenciou. Hoci spoločnosť OpenAI v súčasnosti vo svojich chatbotoch reklamy nemonetizuje, odborníci sa domnievajú, že by tak v budúcnosti mohla ľahko urobiť. Tento posun smerom k monetizácii reklám odráža širší trend v odvetví chatbotov s umelou inteligenciou, keďže spoločnosti hľadajú nové spôsoby, ako zužitkovať svoje technológie.

Celý článok

Leave a Reply