OpenAI znižuje ceny a opravuje “lenivý” GPT-4, ktorý odmietal fungovať

Create a vibrant, optimistic, and high-definition illustration for an article with the aspect ratio of 3:2. The theme should be about technological innovation and progress. Features- A lightbulb symbolizing ideas and innovation, a graphical representation of prices going downwards, and a stack of models opening like nested Russian dolls symbolizing the release of newer and enhanced versions. These elements are arranged together in a manner that represents a drop in prices and the unveiling of improved AI models. Use a minimalistic and simple design language similar to what you would see in animated films before the year 1912.

OpenAI upravila svoje modely a ceny. Spoločnosť vydala nové modely a znížila cenu prístupu k API. GPT-3.5 Turbo je obľúbený model, ktorý používa väčšina ľudí a slúži ako priemyselný štandard. Vstupné ceny za prístup API boli znížené o 50 % a výstupné ceny o 25 %. Cieľom spoločnosti OpenAI je udržať si zákazníkov, pretože modely s otvoreným zdrojovým kódom dostihujú ich výkon. GPT-3.5 Turbo má novú verziu modelu 0125 s rôznymi vylepšeniami. GPT-4 Turbo má tiež nový náhľad modelu, 0125, ktorý sa zameriava na úlohy generovania kódu. GPT-4 Turbo s víziou bude uvedený na trh v nasledujúcich mesiacoch. Spoločnosť OpenAI tiež predstavila nové a vylepšené modely vkladania textu a novú verziu svojho moderačného API.

Celý článok

Leave a Reply