MobileDiffusion: Rýchle generovanie textu na obraz priamo v zariadení

Create an illustration in a 3:2 aspect ratio depicting the concept of MobileDiffusion. Illustrate an abstract representation of a mobile device where one can observe the process of 'text to image' transformation. The design should mirror the positive impact this technology has on mobile image generation. Incorporate symbolic elements such as a small, intricate network illustrating the model's architecture, lightweight convolution layers being replaced, and a streamlined training process. Show the efficiency and rapid results across different platforms such as Android and iOS. The style should be visually warm, inviting, and simple, evoking a sense of understanding of intricate processes being performed effortlessly.

MobileDiffusion je nový prístup na rýchle generovanie textu na obrázok v mobilných zariadeniach. Je to efektívny model latentnej difúzie špeciálne navrhnutý pre mobilné zariadenia s malou veľkosťou modelu 520M parametrov. Relatívna neefektívnosť modelov difúzie text-obrázok na mobilných zariadeniach vyplýva z iteračného procesu denoizácie a zložitosti sieťovej architektúry. Predchádzajúce štúdie sa zameriavali na zníženie počtu vyhodnotení funkcie, ale efektívnosti architektúry sa venovalo menej pozornosti. MobileDiffusion to rieši skúmaním každej zložky v rámci architektúry modelu a optimalizáciou UNet a dekodéra obrazu. Zahŕňa viac transformátorov v strede a nahrádza bežné konvolučné vrstvy ľahkými oddeliteľnými konvolučnými vrstvami. Dekodér obrazu je tiež optimalizovaný pomocou variačného autoenkodéra. MobileDiffusion dosahuje subsekundové generovanie textu na obraz na prémiových zariadeniach so systémami iOS a Android. Na jednokrokové vzorkovanie využíva hybrid DiffusionGAN, ktorý výrazne zefektívňuje proces trénovania. Výkonnosť aplikácie MobileDiffusion sa meria na zariadeniach so systémami iOS aj Android a ukazuje sa, že je efektívna a dokáže rýchlo generovať vysokokvalitné obrázky.

Úplný článok

Leave a Reply