Mercedes skúša humanoidné roboty na “nízko kvalifikované, opakujúce sa” úlohy

Illustration in a vibrant and cartoonish style, adapted to a 3:2 aspect ratio. The scene is set in a car manufacturing factory with large windows allowing sunlight to filter in. A large, humanoid robot character named Apollo, standing at 5 feet 8 inches tall, is visible in the foreground. The robot is performing tasks such as inspecting and transporting car components. Apollo is seen interacting with human factory workers of various descents and genders, portraying a perfect symbiosis between technology and human force. Notice the workers performing more complex tasks, indicating that they have been freed from repetitive, physically demanding jobs. Reflect a positive atmosphere of collaboration and productivity in the factory.

Mercedes-Benz spolupracuje s robotickou spoločnosťou Apptronik na testovaní humanoidných robotov na automatizáciu fyzicky náročných úloh s nízkou kvalifikáciou vo výrobe. Testuje sa 160-kilogramový robot Apollo na kontrolu a dodávanie komponentov ľudským pracovníkom výrobnej linky, pričom cieľom je riešiť nedostatok pracovných síl a automatizovať opakujúce sa, fyzicky náročné úlohy. Táto iniciatíva umožňuje výrobcom vozidiel automatizovať úlohy bez toho, aby museli prerábať existujúce zariadenia, zamerať sa na oblasti s nedostatkom pracovných síl a uvoľniť kvalifikovaných pracovníkov. Spoločnosť Mercedes začala v maďarskej továrni skúšať nezverejnený počet robotov Apollo, čím reaguje na nedostatok pracovných síl v dôsledku migrácie pracovníkov do západnej Európy. Roboty, ako je Apollo, majú výšku 5 stôp a 8 palcov a môžu zdvíhať predmety do hmotnosti 55 kg, pričom ich tvar je podobný iným humanoidným robotom, ako je Teslas Optimus a BMW Figure 01. Tento krok odráža posun smerom k využívaniu pokročilej robotiky na vyplnenie medzier v pracovnej sile pri nízko kvalifikovanej, opakovanej a fyzicky náročnej práci, pričom vysokokvalifikovaní členovia tímu sa môžu sústrediť na výrobu vysokokvalitných vozidiel. Okrem toho aj ďalšie spoločnosti, ako napríklad BMW a Amazon, skúšajú podobné dvojnohé roboty pre výrobné a skladové prevádzky.

Celý článok

Leave a Reply