Generátor textov na videá Sora od spoločnosti OpenAI bude verejne dostupný ešte tento rok

An animated piece with a distinctive 3:2 aspect ratio. The image imbued with an uplifting and bright style, replicating the impression of a 3D animation studio. The focus of the illustration should be on a large, three-dimensional cube that symbolizes the Sora text-to-video generator by OpenAI. The cube is busy creating hyperrealistic scenes, depicted by miniature versions of a bull in a china shop and a mermaid reviewing a smartphone. On another side of the cube, a small watermark signifies the generator’s output. Looking on, a diverse group of bystanders reveal the varied target audience of visual artists, designers, and filmmakers, all expressing excitement and anticipation for the upcoming public release.

OpenAI’Sora text-to-video generátor, ktorý dokáže vytvárať hyperrealistické scény z textového podnetu, bude verejnosti k dispozícii ešte tento rok. Sora, ktorá je pôvodne určená pre vizuálnych umelcov, dizajnérov a filmárov, má v budúcnosti zahŕňať aj zvuk na zvýšenie realizmu. Cieľom OpenAI je umožniť používateľom upravovať obsah videí vytvorených systémom Sora, pričom sa uznáva potreba ľudského zásahu kvôli občasným nepresnostiam umelej inteligencie. Tréningové údaje pre Soru zostávajú nezverejnené, pričom Mira Murati uvádza, že boli verejne dostupné alebo licencované, a potvrdzuje použitie obsahu od spoločnosti Shutterstock na základe partnerstva. Napriek obavám z generatívnych nástrojov umelej inteligencie a dezinformácií bude Sora’ pri vydaní pravdepodobne obmedzená na generovanie obrázkov verejných osôb a bude obsahovať vodoznaky na videách. Účinnosť vodoznakov ako riešenia je však otázna. Obavy vzbudzuje aj cena nástroja’a, ale OpenAI sa snaží sprístupniť ho za podobnú cenu ako DALL-E, ich model AI na prevod textu na obraz. V správe Wall Street Journal’u sú uvedené príklady schopností Sora’a videa vrátane animovaného býka v čínskom obchode a recenzenta morskej panny na smartfóne.

Celý článok

Leave a Reply