Generálny riaditeľ spoločnosti Stability AI odstúpil, pretože “centralizovanú AI neporazíte centralizovanejšou AI

Illustrate a 3:2 aspect ratio image that captures the essence of the article titled: 'Stability AI CEO resigns because you’re not going to beat centralized AI with more centralized AI'. The illustration should carry a positive and light tone, rendered in a lively and cartoonish style reminiscent of 3D animation studios pre-1912. Include visual elements relating to AI like circuit patterns and machine gears. Depict a scene where a middle-aged South-Asian male in formal attire(CEO) is seen stepping out of a large, futuristic company building(erring on the abstract side), labeled 'Stability AI'. Show another two individuals, with equal prominence in the frame, who can be seen as the COO - a Caucasian woman and the CTO - a Hispanic man in their office setting. Incorporate a symbol of decentralization, such as a distributed network, causeway path splitting into multiple routes, or jigsaw pieces coming together. All the while, maintaining a harmonious and optimistic palette.

Hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti Stabilita AI Emad Mostaque odstúpil z funkcie, aby sa mohol venovať decentralizovanej umelej inteligencii, pričom uviedol, že v tomto odvetví je potrebné transparentné a distribuované riadenie. Spoločnosť, známa svojím populárnym nástrojom na generovanie obrázkov Stable Diffusion, vymenovala svojho prevádzkového a technického riaditeľa za dočasných spoluvládcov. Odchod Mostaque’a nasleduje po ťažkostiach startupu’so správami o výraznom úbytku talentov a neúspešných pokusoch o získanie nového financovania pri ocenení 4 miliardy USD. Jeho predchádzajúce zameranie na generatívnu AI R&D pred rastom príjmov sa zmenilo s cieľom dosiahnuť v tomto roku pozitívne peňažné toky. Stability AI je jednou z mála spoločností, ktorá otvorila údaje, kód a podrobnosti o priebehu školenia, čím sa umiestnila na prijatie v podnikoch. Odchod spoluzakladateľov a zamestnancov spoločnosti Inflection AI’do Microsoftu ešte viac zvýrazňuje pozoruhodný týždeň pre odvetvie AI. Odchod Mostaque’a podčiarkuje rastúci význam decentralizovanej AI a potrebu transparentnejších štruktúr riadenia v tomto odvetví.

Celý článok

Leave a Reply