Gemini 1.5 je model novej generácie umelej inteligencie spoločnosti Google – a už je takmer hotový

Imagine a vibrant digital drawing that represents the cutting-edge technology discussed in the article 'Gemini 1.5 is Google's next-gen AI model — and it's almost ready'. Picture it featuring elements related to Artificial Intelligence and language processing. Imagine a large 'context window' in the center, representing the enormous processing capability of the new Gemini 1.5 model. The 'window' should be filled with a variety of tokens, symbolizing the diverse queries it can handle. Around the 'window', include elements such as gears and circuits to signify the underlying technology. Highlight the contrast between the sizes of the context windows of the Gemini 1.5 and the OpenAI's GPT-4 model to reflect their comparative capabilities. The image should be in a 3:2 aspect ratio, drawn with a cheerful and light-hearted touch.

Google spúšťa Gemini 1.5, nástupcu svojho jazykového modelu Gemini. Je k dispozícii pre vývojárov a podnikových používateľov, pričom čoskoro sa začne zavádzať aj pre spotrebiteľov. Gemini 1.5 Pro je na rovnakej úrovni ako špičkový Gemini Ultra a v porovnávacích testoch prekonal Gemini 1.0 Pro. Využíva techniku Mixture of Experts, ktorá mu umožňuje efektívnejšie spracovávať dopyty. Výraznou vlastnosťou Gemini 1.5 je obrovské kontextové okno, ktoré dokáže spracovať väčšie dopyty a zobraziť viac informácií naraz. Kontextové okno má 1 milión tokenov v porovnaní so 128 000 tokenmi v prípade OpenAI’GPT-4. Toto väčšie kontextové okno má potenciálne využitie v podnikoch, napríklad pri analýze finančných záznamov alebo poskytovaní recenzií filmov. Gemini 1.5 nahradí Gemini 1.0 a štandardná verzia Gemini Pro bude mať kontextové okno s 128 000 tokeny. Spoločnosť Google testuje bezpečnosť a etické hranice tohto modelu. Gemini je súčasťou pretekov spoločnosti Google’o vytvorenie najlepšieho nástroja umelej inteligencie, ktorý konkuruje nástroju OpenAI. Napriek technickým detailom Google verí, že používatelia sa nakoniec zamerajú skôr na zážitky než na základnú technológiu.

Celý článok

Leave a Reply