DeepSeek-V2: Efektívny a úsporný mix expertov LLM

Create a vibrant and upbeat illustration in a cartoony style inspired by early 20th-century animation. The image should be in 3:2 aspect ratio. Capture elements from the article about 'DeepSeek-V2', an advanced language model. Primary elements in the illustration should include a stylized 'Transformer' foundation signifying the base of the architecture, and scattered around it, metaphoric experts with gears functioning selectively implying the Mixture-of-Experts feature. Also, include a huge blueprint or architectural plan showing intricate designs that represent the innovative architectural designs and training methodologies. Lastly, sprinkle text bubbles in English and Chinese around the scene to illustrate the model's proficiency in diverse languages.

DeepSeek-V2 je prelomový open-source jazykový model založený na architektúre Mixture-of-Experts, ktorý sa môže pochváliť pôsobivými 236 miliardami parametrov, pričom pre každý vstupný token sa aktivuje len 21 miliárd. Výzvu týkajúcu sa výpočtových nákladov rieši zavedením inovatívnych architektonických návrhov a tréningových metodík s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi výkonom a efektívnosťou. Architektúra modelu’vychádza z výkonného základu Transformer a na zvýšenie efektívnosti zahŕňa viachlavú latentnú pozornosť (MLA) a DeepSeekMoE. MLA komprimuje vyrovnávaciu pamäť kľúčov a hodnôt (KV) do menšieho latentného vektora, čím znižuje pamäťovú stopu a výpočty potrebné počas generovania textu. DeepSeekMoE selektívne aktivuje relevantných expertov pre každý token, čím sa dosahuje výrazná úspora nákladov počas trénovania. Model prechádza doladením pod dohľadom a posilneným učením, aby sa prispôsobil ľudským očakávaniam a preferenciám. DeepSeek-V2 exceluje v rôznych benchmarkoch a vykazuje vysoký výkon v rôznych doménach a jazykoch vrátane angličtiny a čínštiny. Hoci má niektoré obmedzenia spoločné s inými LLM, jeho silné stránky, pokračujúci vývoj a otvorený zdrojový kód z neho robia cenný zdroj pre výskumníkov a vývojárov.

Celý článok

Leave a Reply