ChatGPT je po výpadku opäť online

Create an upbeat and cheerful image in an animated and whimsical style that respects the stylistic qualities of pre-1912 animation. The picture should show the abstract concept of ChatGPT coming back online after an outage. It includes an illustration of a cheerful artificial intelligence bot, perhaps a human-like entity exactly with an evenly glowing aura to symbolize its successful revival. This bot sits in a virtual command centre filled with floating holographic servers and circuits in the background, highlighting the world of AI. Focus on a 3:2 aspect ratio.

Služba ChatGPT spoločnosti OpenAI nedávno zaznamenala dva veľké výpadky, prvý v utorok v skorých ranných hodinách a druhý počas dňa v USA. Problémy sa týkali mobilných aplikácií aj webovej služby, pričom problémy boli nahlásené tisíckami ľudí. Problém sa však podarilo vyriešiť do 13:17 SELČ. Súčasne používatelia hlásili aj problémy s webovým vyhľadávaním Google Gemini, Anthropics Claude AI a Perplexity AI, ktoré však boli následne vyriešené. V novembri ChatGPT čelil 90-minútovému výpadku v dôsledku útoku DDoS, ktorý ovplyvnil služby API OpenAI&#8217. Zaujímavé je, že API zostalo počas nedávneho výpadku neovplyvnené. Okrem toho výpadok spoločnosti Microsoft minulý mesiac narušil aj funkcie vyhľadávania ChatGPT&#8217 a službu Copilot. Od 4. júna bol prístup k službe ChatGPT obnovený a boli zaznamenané správy o problémoch s inými nástrojmi AI.

Celý článok

Leave a Reply